Album

Xasara Loco Kuyu

12 Songs (48 Minuten)
1
chilena de mi pueblo
3:10
2
Xa'a Yo'o Nelo kune Xiyu
3:42
3
In Nelo Xiko Xiyu
3:21
4
Estoy Triste
3:22
5
Nelo Nduvi
4:15
6
Xasara Loco Kuyu
5:19
7
taxiyu Cervesa Lo'o
4:41
8
nelo nduvi kavi Nu'u lo'o Ku
5:25
9
Chilena Mixteca
2:53
10
Vichi Ndo'u Nelo
4:59
11
Xini Nake Ndoi Xiu
3:58
12
Tu Eres Para Mi
3:44