Album

Now That's the Best Jewish Party Music I've Ever Heard

36 Songs (1 Stunde und 7 Minuten) Veröffentlicht am 2. Januar 2010
1
Le'chaim
1:31
2
Bashana Haba'ah
0:45
3
Hava Nagila
1:17
4
Oseh Shalom
1:15
5
Mayim Dance
1:06
6
Yerushalayim
0:55
7
Yasis
1:32
8
Od Yishama
0:53
9
Haroah Haktana
1:06
10
Hevenu Shalom
0:48
11
Pata Pata
2:19
12
Yoya
2:20
13
Zemer Atik
1:59
14
Tzadik Katamar
2:23
15
Zodiak
2:55
16
Tayish
2:09
17
Od Lo Ahavti Dai
0:55
18
Mizerlu
3:29
19
Yiden
3:08
20
Hora Medura
0:59
21
Halelujah
2:07
22
Hine Ma Tov
1:16
23
Tumbalalayka
0:50
24
Shir La Shalom
3:03
25
Mashiah
0:56
26
Rona
3:31
27
Al Kanfei
1:24
28
Shibolet Basadeh
0:51
29
Hora
2:33
30
Todah
2:53
31
Adon Olam
2:44
32
Shma Israel
1:10
33
Noladei La'Shalom
2:35
34
Chai Chai
2:20
35
Zingerelah
3:36
36
Eretz Eretz
2:24