17 Songs (59 Minuten) Veröffentlicht am 26. Mai 2008
1
Ganapaathi Dyanam
0:29
2
Panchanga Rudram
3:01
3
Pancha Mukha Dhyanam
3:33
4
Nyasa Mantras
7:58
5
Hamsa Gayathri
1:36
6
Samputee Karanam
3:28
7
Dasanga Roudri Karanam
5:19
8
Shada Sanga Roudri Karanam
6:14
9
Athma Raksha
3:19
10
Shiva Sankalpam
6:21
11
Purusha Suktam
2:57
12
Uttara Narayana
1:14
13
Assusisano
2:40
14
Prathi Pourashame
3:25
15
Thvamagne
6:21
16
Sadyo Jatham
1:03
17
Shanthi Mantras
0:23