Sun Kim
Album

Kreutzer: 42 Études ou caprices

Sun Kim

42 SONGS • 1 STUNDE UND 56 MINUTEN • AUG 16 2015

1
Études ou caprices: No. 1 in A Minor. Adagio sostenuto
06:56
2
Études ou caprices: No. 2 in C Major. Allegro moderato
01:00
3
Études ou caprices: No. 3 in C Major. Allegro moderato
00:47
4
Études ou caprices: No. 4 in C Major. Allegro
01:45
5
Études ou caprices: No. 5 in E-Flat Major. Allegro moderato
00:44
6
Études ou caprices: No. 6 in C Major. Moderato e sempre martellato
01:49
7
Études ou caprices: No. 7 in D Major. Allegro assai
01:39
8
Études ou caprices: No. 8 in E Major. Allegro non troppo
01:32
9
Études ou caprices: No. 9 in F Major. Allegro moderato
02:42
10
Études ou caprices: No. 10 in G Major. Moderato
01:42
11
Études ou caprices: No. 11 in E Major. Andante
01:21
12
Études ou caprices: No. 12 in A Minor. Allegro moderato
01:04
13
Études ou caprices: No. 13 in A Major. Moderato
03:54
14
Études ou caprices: No. 14 in A Major. Moderato
01:36
15
Études ou caprices: No. 15 in B-Flat Major. Allegro non troppo
01:53
16
Études ou caprices: No. 16 in D Major. Moderato
02:40
17
Études ou caprices: No. 17 in B-Flat Major. Maestoso
02:47
18
Études ou caprices: No. 18 in G Major. Moderato
02:54
19
Études ou caprices: No. 19 in D Major. Moderato
02:46
20
Études ou caprices: No. 20 in A Major. Allegro
02:41
21
Études ou caprices: No. 21 in B Minor. Moderato e sempre marcato
01:58
22
Études ou caprices: No. 22 in A-Flat Major. Moderato
03:04
23
Études ou caprices: No. 23 in B-Flat Major. Adagio
03:58
24
Études ou caprices: No. 24 in G Minor. Allegro
01:35
25
Études ou caprices: No. 25 in G Major. Allegro moderato
01:28
26
Études ou caprices: No. 26 in E-Flat Major. Moderato
01:54
27
Études ou caprices: No. 27 in D Minor. Moderato
02:24
28
Études ou caprices: No. 28 in E Minor. Grave
03:36
29
Études ou caprices: No. 29 in D Major. Moderato
02:32
30
Études ou caprices: No. 30 in B-Flat Major. Moderato
03:02
31
Études ou caprices: No. 31 in C Minor. Vivace
04:14
32
Études ou caprices: No. 32 in F Major. Andante
02:38
33
Études ou caprices: No. 33 in F Major. Andante
02:07
34
Études ou caprices: No. 34 in D Major. Moderato
02:42
35
Études ou caprices: No. 35 in E-Flat Major. Marcia
03:33
36
Études ou caprices: No. 36 in E Minor. Allegretto
02:50
37
Études ou caprices: No. 37 in F Minor. Allegro vivace
01:56
38
Études ou caprices: No. 38 in D Major. Moderato
04:48
39
Études ou caprices: No. 39 in A Major. Allegretto
05:27
40
Études ou caprices: No. 40 in B-Flat Major. Allegro
05:00
41
Études ou caprices: No. 41 in F Major. Adagio
05:56
42
Études ou caprices: No. 42 in D Minor. Moderato
05:26
℗© Phreco

0:00