Václav Zítek, Marcela Machotková, Karel Berman, Vilém Přibyl, Beno Blachut, Daniela Šounová-Brouková, René Tuček, Ivana Mixová, Karel Průša, Jiří Pinkas, Pavel Kühn, Ivan Sedláček, Brno Philharmonic Orchestra, Kühn Mixed Choir, Chorus of children and youth at the Brno Philharmonic Orchestra - Kantilena
1
The Jacobin, .: "Své hlavy v prachu skláníme" (Bohuš z Harasova, syn hraběte Viléma)
02:34
2
The Jacobin, ., Act I: "Jak dlouho steskem soužený" (Bohuš z Harasova, syn hraběte Viléma, Julie, žena Bohušova)
06:52
3
The Jacobin, ., Act I, Scene 2: "Jen postůjme tu okamžení"
03:52
4
The Jacobin, ., Act I, Scene 3: "Učený pane" (Filip, hraběcí purkrabí, Jiří, myslivecký mládenec, Benda, učitel, Terinka, jeho dcera)
05:08
5
The Jacobin, ., Act I, Scene 4: "Zle je" (Jiří, myslivecký mládenec)
02:21
6
The Jacobin, ., Act I, Scene 5: "Já šťastně se ho zbavila" (Filip, hraběcí purkrabí, Jiří, myslivecký mládenec, Terinka, jeho dcera)
04:33
7
The Jacobin, ., Act I, Scene 6: "To mně se stát! - Počkejte, vy blázni" (Filip, hraběcí purkrabí)
03:52
8
The Jacobin, ., Act I, Scene 7: "Chci s tebou promluvit! - Duet: Pohleď mi do očí" (Jiří, myslivecký mládenec, Terinka, jeho dcera)
04:29
9
The Jacobin, ., Act I, Scene 7: "Our Singer! Noble Maiden!" (Filip, hraběcí purkrabí, Jiří, myslivecký mládenec, Terinka, jeho dcera)
02:53
10
The Jacobin, ., Act I, Scene 8: "I Beg Your Pardon, Sir..." (Bohuš z Harasova, syn hraběte Viléma, Julie, žena Bohušova, Filip, hraběcí purkrabí, Jiří, myslivecký mládenec, Terinka, jeho dcera)
02:39
11
The Jacobin, ., Act I, Scene 8, 9: "The Father Did Indulge His Son; Listen, All of You" (Bohuš z Harasova, syn hraběte Viléma, Julie, žena Bohušova, Filip, hraběcí purkrabí, Jiří, myslivecký mládenec, Benda, učitel, Terinka, jeho dcera)
03:25
12
The Jacobin, ., Act I, Scene 10: "Hurrah, Hurrah, Hurrah! Welcome, Your Noble Grace" (Bohuš z Harasova, syn hraběte Viléma, Adolf z Harasova, synovec hraběte Viléma, Julie, žena Bohušova, Filip, hraběcí purkrabí, Jiří, myslivecký mládenec, Benda, učitel, Terinka, jeho dcera)
04:37
13
The Jacobin, ., Act II: "Introduction"
02:43
14
The Jacobin, ., Act II, Scene 1: "Well, My Dear People!" (Benda, učitel)
02:29
15
The Jacobin, ., Act II, Scene 1: "Children´s Chorus - Let Us Sing the Serenade Once More" (Jiří, myslivecký mládenec, Benda, učitel, Terinka, jeho dcera)
07:16
16
The Jacobin, ., Act II, Scene 2: "Ah, dear God, In Autumn´s Hazel Shrubs" (Terinka, jeho dcera)
04:30
17
The Jacobin, ., Act II, Scene 2: "He Went Away! - Without Knowing - Duet: To Go on Living in Such Great Torment" (Jiří, myslivecký mládenec, Terinka, jeho dcera)
03:50
18
The Jacobin, ., Act II, Scene 2, 3: "My Father... Let´s Start Singing!; Wake Up and Hope" (Jiří, myslivecký mládenec, Benda, učitel, Terinka, jeho dcera)
03:45
19
The Jacobin, ., Act II, Scene 4, 5: "Listen to Us, Teacher; O, It Is They" (Bohuš z Harasova, syn hraběte Viléma, Julie, žena Bohušova, Jiří, myslivecký mládenec, Benda, učitel, Terinka, jeho dcera)
03:25
20
The Jacobin, ., Act II, Scene 5: "We Have Wandered in Foreign Lands" (Bohuš z Harasova, syn hraběte Viléma, Julie, žena Bohušova, Jiří, myslivecký mládenec, Benda, učitel, Terinka, jeho dcera)
02:23
21
The Jacobin, ., Act II, Scene 5: "We Worked Hard and Knew Great Hunger" (Bohuš z Harasova, syn hraběte Viléma, Julie, žena Bohušova, Jiří, myslivecký mládenec, Benda, učitel, Terinka, jeho dcera)
04:09
22
The Jacobin, ., Act II, Scene 6: "Such a Distinguished Guest" (Filip, hraběcí purkrabí, Jiří, myslivecký mládenec, Benda, učitel, Terinka, jeho dcera)
04:06
23
The Jacobin, ., Act II, Scene 6: "Well, It´s Possible" (Filip, hraběcí purkrabí, Jiří, myslivecký mládenec, Benda, učitel, Terinka, jeho dcera)
03:30
24
The Jacobin, ., Act II, Scene 6, 7: "I´m Off and I´ll Have You Punished!; Your Lordship!" (Filip, hraběcí purkrabí, Jiří, myslivecký mládenec)
03:31
25
The Jacobin, ., Act II, Scene 8: "O, What Daring!" (Bohuš z Harasova, syn hraběte Viléma, Adolf z Harasova, synovec hraběte Viléma, Julie, žena Bohušova, Filip, hraběcí purkrabí, Jiří, myslivecký mládenec, Benda, učitel, Terinka, jeho dcera)
04:47
26
The Jacobin, ., Act II, Scene 8: "You Dare This Thing!" (Bohuš z Harasova, syn hraběte Viléma, Adolf z Harasova, synovec hraběte Viléma, Julie, žena Bohušova, Filip, hraběcí purkrabí, Benda, učitel, Terinka, jeho dcera)
02:52
27
The Jacobin, ., Act II, Scene 8: "You Are Mad, You´ll Destroy Yourself!" (Bohuš z Harasova, syn hraběte Viléma, Adolf z Harasova, synovec hraběte Viléma, Julie, žena Bohušova, Filip, hraběcí purkrabí, Benda, učitel, Terinka, jeho dcera)
02:35
28
The Jacobin, ., Act III, Scene 1: "No, Let Me Go" (Adolf z Harasova, synovec hraběte Viléma, Filip, hraběcí purkrabí, Jiří, myslivecký mládenec, Lotinka, klíčnice)
04:09
29
The Jacobin, ., Act III, Scene 2: "Come, Enter Quietly" (Julie, žena Bohušova, Benda, učitel, Lotinka, klíčnice)
02:38
30
The Jacobin, ., Act III, Scene 3: "I Bow Before You, Noble Grace" (Hrabě Vilém z Harasova, Benda, učitel)
03:06
31
The Jacobin, ., Act III, Scene 3: "That Childish Laughter" (Hrabě Vilém z Harasova, Benda, učitel)
06:09
32
The Jacobin, ., Act III, Scene 4: "I´m Finished" (Julie, žena Bohušova, Benda, učitel)
02:15
33
The Jacobin, ., Act III, Scene 5: "It Seemed to Me, Little Son, My Flower" (Hrabě Vilém z Harasova, Julie, žena Bohušova)
04:34
34
The Jacobin, ., Act III, Scene 6: "O, Forgive Me, Kind Sir!" (Hrabě Vilém z Harasova, Julie, žena Bohušova)
03:18
35
The Jacobin, ., Act III, Scene 6: "It Would Be in Vain to Ask for Your Love" (Hrabě Vilém z Harasova, Julie, žena Bohušova)
02:04
36
The Jacobin, ., Act III, Scene 7: "A Moment ´s Trail - Hail, O, Noble Lord" (Hrabě Vilém z Harasova, Adolf z Harasova, synovec hraběte Viléma, Benda, učitel)
06:37
37
The Jacobin, ., Act III, Scene 7: "But, Before I Give Up My Rule" (Hrabě Vilém z Harasova, Adolf z Harasova, synovec hraběte Viléma, Filip, hraběcí purkrabí)
02:06
38
The Jacobin, ., Act III, Scene 8: "My Dear Son! My Dear, Child! - O, Mine Again, You Are in My Embrace" (Hrabě Vilém z Harasova, Bohuš z Harasova, syn hraběte Viléma, Adolf z Harasova, synovec hraběte Viléma, Julie, žena Bohušova, Filip, hraběcí purkrabí, Jiří, myslivecký mládenec, Benda, učitel, Terinka, jeho dcera)
05:47
39
The Jacobin, ., Act III, Scene 8: "Ballet - Menuet"
03:28
40
The Jacobin, ., Act III, Scene 8: "Polka. Empty Halls, Come to Life Again"
05:32
℗© Supraphon A.s.

0:00