Murat Salim Tokaç
Album

Büyük Itrî (Vefâtının 300. Yılında Besteleriyle)

Murat Salim Tokaç

48 SONGS • 4 STUNDEN UND 13 MINUTEN • JAN 29 2013

1
Nevâ Tanbur Taksimi
03:41
2
Gülbün-i Iyş Mîdemed Sâkî-i Gül-i Zâr Kû (feat. İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu) [Nevâ Kâr]
14:40
3
Piyâleler Ki O Ruhsâr-ı Âle Ter Getürür (feat. İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu) [Nevâ Murabbâ Beste]
08:06
4
Gel Ey Nesîm-i Sabâ Kûy-i Yârdan Ne Haber (feat. İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu) [Isfahân Murabbâ Beste]
08:05
5
Yâ Râb Kime Feryâd Edeyim Yârın Elinden (feat. Güzin Değişmez) [Isfahân Ağır Semâî]
04:16
6
Dügâh Ud Taksimi (feat. Osman Kırklıkçı)
02:44
7
Gedâyız Bâya Baş Eğmez Dil-i Âgâhımız Vardır (feat. İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu) [Dügâh Murabbâ Beste]
08:21
8
Muhabbetin Dilimi Dağ-dâr Eder Bir Gün (feat. İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu) [Beyâti Murabba Beste]
04:52
9
Sanman Ki Mugân Zâhide Peymâne Sunarlar (feat. Murat Irkılata) [Hisâr Ağır Semâî]
03:42
10
Acemaşîrân Ney Taksimi (feat. Volkan Yılmaz)
02:01
11
Bileydi Dil Gibi Dilber Gam-ı Cihân Nicedir (feat. İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu) [Acemaşîrân Yürük Semâî]
06:19
12
Bestenigâr Ney Taksimi (feat. M. Sadrettin Özçimi)
02:42
13
Gamzen Ki Ola Sâkî-i Çeşm-i Siyeh-i Mest (feat. İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu) [Bestenigâr Murabbâ Beste]
10:43
14
Bûselik Klâsik Kemençe Taksimi (feat. Emre Erdal)
02:05
15
Her Gördüğü Perîye Gönül Mübtelâ Olur (feat. İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu) [Bûselik Murabbâ Beste]
07:50
16
Câm Lâ'lindir Senin Âyine Rûy-i Enverin (feat. İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu) [Hisâr Murabbâ Beste]
05:31
17
Dil-i Pür-Izdırâbım Mevce-i Seyl-âbdır Sensiz (feat. İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu) [Hisâr Ağır Semâî]
04:55
18
Rahatü'lervâh Ney Taksimi (feat. M. Sadrettin Özçimi)
02:53
19
Unutturur Gamı Ol Kâmrânı Söyletsek (feat. Ertan Bilgi) [Rahatül'ervâh Murabbâ Beste]
08:04
20
Nühüft Tanbur Taksimi
04:15
21
Mecbûr-ı Aşkı Olduğumu Her Gören Bilir (feat. Tuba Akyol) [Nühüft Ağır Semâî]
06:19
22
Sâyesi Düşmez Yere Bir Böyle Nahl-i Tûr'sun (feat. İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu) [Nühüft Tevşîh]
05:26
23
Nühüft Saz Semâîsi (feat. İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu)
04:20
24
Rast Kanun Taksimi (feat. Atilla Akıntürk)
01:22
25
Rast Peşrevi (feat. İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu)
03:31
26
Pây-i Yâre Düşmeye Ağyardan Nevbet Mi Var (feat. Eda Karaytuğ) [Pençgâh Murabbâ Beste]
04:44
27
Hem-sohbet-i Dildâr İle Mesrûr İdik Evvel (feat. İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu) [Pençgâh Murabbâ Beste]
05:36
28
Ne Bülbülüz Ne Giriftâr-ı Reng ü Bû Oluruz (feat. İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu) [Rast Ağır Semâî]
06:46
29
Bu Ne Leb Dürür Ne Ağız Ne Güzel Gülüş Dürür Bu (feat. Şükrü Türkmen) [Mâhur Murabbâ Beste]
05:54
30
Cihânı Lâ'l-gûn Eden Sirişk-i Ergûvânımdır (feat. İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu) [Mâhur Ağır Semâî]
02:04
31
Cânı Kullâbı Ser-i Zülfün Çeker Senden Yana (feat. İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu) [Nikriz Murabbâ Beste]
08:22
32
Der-mevc-i Perîşâni-i Mâ Fâsılaî Nîst (feat. İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu) [Segâh Ağır Semâî]
11:07
33
Tûtî-i Mu'cize-gûyem Ne Desem Lâf Değil (feat. İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu) [Segâh Yürük Semâî]
03:38
34
Nev-rûz Erişti Bağa Şerâb İstemez Misin (feat. İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu) [Irâk Ağır Semâî]
03:17
35
Rast Ud Taksimi (feat. Osman Kırklıkçı)
03:47
36
Mefâtîhü'l-Hudâ Oldu Hilâlin Yâ Resûlallah (feat. İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu) [Rehâvî-Rast Tevşîh]
04:47
37
Çün Doğup Tuttu Cihân Yüzünü Hüsnün Güneşi (feat. İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu) [Rast İlâhî]
04:36
38
N'ola Tâcım Gibi Başımda Götürsem Dâ'im (feat. İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu) [Pençgâh Tevşîh]
03:35
39
Essalâtü Vesselâm Aleyk(e) Yâ Seyyidenâ Yâ Resûlullah [feat. Ahmet Çalışır] [Dilkeşhaveran Salâ]
02:47
40
Allah-u Ekber, Allah-u Ekber Lâ-ilâh-e-ill-All'ah-u-valâh-u Ekber (feat. İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu) [Segâh Tekbir]
01:45
41
Allahumme Salli Alâ Seyyidinâ (feat. İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu) [Segâh Salât]
01:22
42
Yâ Hazret-i Mevlâna, Hak Dost (feat. Ahmet Çalışır) [Rast Nât-ı Şrîf]
07:42
43
Segâh Âyin-i Şerîf Baş Taksim (feat. M. Sadrettin Özçimi)
03:58
44
Segâh Âyin-i Şerîf 1. Selâm (feat. İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu) [Ey Âşık-ı Rûy-i Tü Hezârân Âşık]
11:35
45
Segâh Âyin-i Şerîf 2. Selâm (feat. İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu) [Ey Âşıkan Ey Âşıkan Ez Âlem-i Cân Âmedem]
06:09
46
Segâh Âyin-i Şerîf 3. Selâm (feat. İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu) [Hü Zenem Ber Kudsiyan Her Şeb Zi Dil Hû Hû Zenem]
10:21
47
Segâh Âyin-i Şerîf 4. Selâm (feat. İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu) [Ey Âşıkan Ey Âşıkan An Kes Ki Bîned Rûy-i ô]
01:40
48
Segâh Âyin-i Şerîf Son Taksim
01:03
℗© Proje Sanat

0:00