Album

Radif Navazi: Abu Ata, Bayat Tork, Afshari, Dashti, Bayat Kurd

39 Songs (53 Minuten) Veröffentlicht am 15. Mai 2020
1
Abu Ata: Ramkali
0:59
2
Abu Ata: Daramad
1:48
3
Abu Ata: Sayakhi va Shomali
2:00
4
Abu Ata: Hejaz
1:12
5
Abu Ata: Baste-negar
1:00
6
Abu Ata: Yaghuluna
1:02
7
Abu Ata: Chaharpare
2:42
8
Abu Ata: Gabri
1:37
9
Abu Ata: Gham-angiz
1:10
10
Abu Ata: Gilaki
3:05
11
Bayat Tork: Daramad-E Aval
1:06
12
Bayat Tork: Daramad-E Dovom
1:08
13
Bayat Tork: Daramad-E Sevom
1:24
14
Bayat Tork: Haji Hasani
1:05
15
Bayat Tork: Baste-negar
0:37
16
Bayat Tork: Zangule
0:21
17
Bayat Tork: Khosravani
0:33
18
Bayat Tork: Naghme
0:39
19
Bayat Tork: Feyli
0:21
20
Bayat Tork: Shekaste
0:31
21
Bayat Tork: Mehrabani
0:55
22
Bayat Tork: Jamedaran
0:55
23
Bayat Tork: Mehdi Zarrabi
1:15
24
Bayat Tork: Ruhol Arvah
1:23
25
Afshari: Daramad
1:42
26
Afshari: Baste-negar
2:35
27
Afshari: Eragh
2:08
28
Dashti: Daramad
2:14
29
Dashti: Bidegani
1:07
30
Dashti: Hajiani
1:09
31
Dashti: Owj
1:22
32
Bayat Kurd: Daramad-E Aval
1:37
33
Bayat Kurd: Daramad-E Dovom
1:51
34
Bayat Kurd: Baste-negar
0:23
35
Bayat Kurd: Haji Hasani
1:00
36
Bayat Kurd: Daramad-E Sevom
1:19
37
Bayat Kurd: Daramad-E Chaharom
2:06
38
Bayat Kurd: Ghatar
2:12
39
Bayat Kurd: Gharaei
2:08