Album

适合休息甜美的音乐

10 Songs (29 Minuten) Veröffentlicht am 6. Juli 2020
1
适合放松老的音乐
2:46
2
适合水疗安静的音乐
2:43
3
适合按摩高级的音乐
3:03
4
适合静止幽默的音乐
3:03
5
适合健康了解音乐
3:24
6
适合休息甜美的音乐
2:48
7
静止忧郁的爵士
2:59
8
按摩平衡的爵士
2:32
9
适合水疗爵士
3:09
10
放松爵士
2:51