Jan Holoubek, Jiřina Holoubková, Vladimír Baier, Malá selská muzika