Στελλάκης Περπινιάδης, Μανώλης Χρυσαφάκης, Νίκος Μαθέσης