Vijay Prakash, Ranina Reddy, Salmali Kholgade, Sasha