Vendula Korandová, Zdeňka Litvanová, Veronika Rinešová, Bronislav Palowski, Libkovanka