9 Songs (38 Minuten) Veröffentlicht am 14. März 1998
1
Tsugaru: Jongara
3:46
2
Tairyo: Utaikomi
3:39
3
Kogarashi
5:07
4
Miyagi: Magouta
3:48
5
Hanagasa: Ondo
2:54
6
Iwashimizu
5:12
7
Nagamochi: Uta
3:21
8
Minemo: Tsuki
6:21
9
Mogamigawa: Funanta
4:09