O všem? Ovšem!

Tereza Pergnerová

Svět je přesně takový, jakýma očima se na něj díváme. A protože nás v NFTP zajímá i Váš pohled, rozhodli jsme se připravit podcasty, které naše pohledy propojí. Při práci v nadačním fondu se stále častěji setkáváme jak se žadateli o pomoc, tak s těmi, kdo chtějí přispět ať už finanční podporou či radou. A právě sdílení osobních zkušeností, obyčejných i neobyčejných životních témat a možnost se o svá trápení či radost podělit, může být další způsob, jak si i poslechem vzájemně pomáhat. read less
Society & CultureSociety & Culture