Tadeusz Faliszewski, Duet z Zygmuntem Piotrowskim, Orkiestra Gitar Hawajskich p/d Wiktora Tychow