Album

Nguồn Sáng Linh Thiêng (Asia CDCS 052)

10 Songs (47 Minuten) Veröffentlicht am 1. Januar 2013
1
Nguồn sáng linh thiêng
Lê Quốc Quân
3:43
2
Chứng nhân tình yêu
Lê Quốc Quân
5:18
3
Phó thác
Lê Quốc Quân
5:46
4
Trải qua mọi đời
Lê Quốc Quân
4:15
5
Trông cậy chúa
Lê Quốc Quân
5:54
6
Lời mẹ nhắn nhủ
Lê Quốc Quân
5:09
7
Dâng và xin
Lê Quốc Quân
4:10
8
Cầu cho cha mẹ 2
Lê Quốc Quân
3:45
9
Xin đưa về quê trời
Lê Quốc Quân
3:14
10
Người là bụi tro
Lê Quốc Quân
6:15